ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Προγράμματα | Περιουσίας
 
Σπίτι
Ένα σπίτι είναι όνειρο ζωής για κάθε άνθρωπο που πραγματοποιείτε δύσκολα πολλές φορές με αρκετές θυσίες και κόπους. Αυτό το περιουσιακό στοιχείο απειλείτε από πάρα πολλούς κινδύνους πυρκαγιές, σεισμούς φυσικά φαινόμενα, διαρροές νερού από τις σωληνώσεις του ίδιου μας του σπιτιού, διαρρήξεις, κλοπές, βραχυκυκλώματα και πολλούς άλλους κινδύνους. Κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές ή και ολική καταστροφή της κατοικίας μας.
 
Παράδειγμα ασφάλισης κατοικίας ολοκληρωμένης κάλυψης
 
Οικοδομή 120.000
Περιεχόμενο 30.000
 
(Τα παραπάνω ποσά αφορούν την κατασκευαστική αξία κτιρίου και κάλυψης περιεχομένου και όχι την εμπορική αξία)
 
Σπίτι 120 τετραγωνικών μέτρων
 
Ασφάλιστρο 0,53 ευρω ημερησίως
Ασφάλιστρο 1,30 ευρώ ημερησίως με στην κάλυψη του σεισμού
 
 
Επιχείρηση
 
Όσοι άνθρωποι έχουν στήσει έστω και μια επιχείρηση γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να στηθεί και να κρατηθεί, όποια επιχείρηση και αν είναι αυτή, στην διάρκεια του χρόνου.
Πολλές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες κλονίστηκαν σοβαρά ή ακόμα έκλεισαν και ο λόγος ήταν μια σοβαρή ζημιά που οφείλονταν σε κάποιο καταστροφικό γεγονός.
Κάνοντας ένα ραντεβού μαζί μας θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει η δυνατότητα με χαμηλό κόστος να εξασφαλίσετε την επιχείρηση σας από όλα αυτά τα απρόοπτα γεγονότα που απειλούν την επιχείρηση σας καθημερινά.

Ενδεικτικές καλύψεις

Πυρκαγιά/ σεισμός /κλοπή/ φασικά φαινόμενα /απώλεια κερδών/ηλεκτρικες βλάβες μηχανημάτων/θραυση κρυστάλλων φωτεινών επιγράφων/αλλοιωση εμπορευμάτων/

Φύλαξη ασφαλισμένης περιουσίας /κάλυψη εξόδων προσωρινής μεταστέγασης/αστικη ευθύνη από την λειτουργία της επιχείρησης/ημερησια αποζημίωση λόγο προσωρινής διακοπής εργασιών/ κτλ
 
 
 
Αρχική σελίδα | Νέα | Χρήσιμα | Newsletter | Επικοινωνία
 
copyright (c) 2008 | Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ENTERCITY