ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Προγράμματα | Επαγγελματικά
 
Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων, γιατρών, φαρμακοποιών καλύπτει :
 
οποιαδήποτε αμέλεια, ή σφάλμα ή παράλειψη του ασφαλισμένου κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων
 
λάθη ή παραλείψεις των απασχολουμένων στην υπηρεσία του ασφαλισμένου
 
έξοδα & δαπάνες που απορρέουν από τα ανωτέρω
 
προαιρετικά, καλύπτεται & η ευθύνη των δικηγόρων από την απώλεια, ή καταστροφή, ή αδυναμία ανευρέσεως εγγράφων του εντολέα του, περιλαμβανομένων των εξόδων
 
Το πρόγραμμα παρέχει πλήρη κάλυψη και αποζημιώνει τον εντολέα του δικηγόρου μέχρι του ορίου ασφάλισης που αναφέρεται στο πρόγραμμα, που έχει επιλεγεί.
Στη διάθεσή σας υπάρχουν 4 ασφαλιστικά προγράμματα.
 
 
 
 
Αρχική σελίδα | Νέα | Χρήσιμα | Newsletter | Επικοινωνία
 
copyright (c) 2008 | Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ENTERCITY